Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Đừng tự bỏ tiền túi để điều trị bệnh!

5 Tháng Tư, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Đừng tự bỏ tiền túi để điều trị bệnh!

?   Ai rồi cũng sẽ trải qua giai đoạn BỆNH. Chỉ mong bệnh cũng “vừa vừa” thôi, đừng quá nặng cũng đừng phải điều trị dài ngày.
        Chiếc giường bệnh “đắt giá” phải biết khi nằm quá lâu, thậm chí suốt thời gian còn lại của đời người.

?   Nếu một người nhập viện điều trị dài ngày thì gia đình ắt phải chịu tổn thất:
        $ Những ngày này KHÔNG CÓ THU NHẬP.
        $ Phải bỏ ra CHI PHÍ KHÁ LỚN cho các khoản điều trị, thuốc men, sinh hoạt ăn uống của bản thân người thân và cả người nhà vào lo chăm sóc.
         $ Người vào nuôi bệnh lâu dài sẽ bị BÀO MÒN SỨC KHỎE và có thể cũng bị MẤT THU NHẬP những ngày này.

?   Giàu có, có thể tự lo. Nhưng tài sản cũng bị hao hớt dần theo tỷ lệ thuận cùng bệnh trạng.
        Nếu chỉ thu nhập tầm trung mà phải TỰ BỎ TIỀN TÚI điều trị, bạn khó giàu có lên được, có thể đẩy gia đình đi đến khánh kiệt, thậm chí khó thể thoát nghèo.

?   Hãy CHUYỂN GIAO RỦI RO TÀI CHÍNH này cho công ty BẢO HIỂM NHÂN THỌ, bằng cách hãy tham gia “ngay và luôn” một hợp đồng ĐỦ TẦM phù hợp với khả năng thu nhập và ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG chính tạo ra thu nhập, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

345 Comments
Write a comment