Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Đừng tham gia bảo hiểm “cho có”!

20 Tháng Mười Một, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

?   Một người gặp nạn, nhưng hệ luỵ là nhiều người mất đi nguồn sống. Cuộc sống của những người phụ thuộc sẽ đi về đâu? Cái ăn không có, học hành, tương lai, bàn đến làm gì!…

✍️   Bạn tìm đến BẢO HIỂM NHÂN THỌ như một cứu cánh cuộc đời, một giải pháp tài chính chu toàn cho mọi tình huống, kể cả cuộc sống an nhàn không phụ thuộc khi về già.
       Nhưng, xin đừng tham gia bảo hiểm “cho có” để gọi là “ủng hộ” một ai đó, hoặc tham gia theo “phong trào” kiểu: “Người có thì ta cũng có”!
       Bạn tham gia là ĐÚNG đối tượng phải mua rồi. Nhưng cũng cần xem lại là đã mua ĐỦ quyền lợi cho nhu cầu của gia đình và cả cho mình chưa.

?‍?‍?   Khi con cái ra đời, thêm nhu cầu học hành, đi lại, phát sinh qua thời gian. Trách nhiệm tài chính đã tăng. Bạn nên tham gia thêm bảo hiểm cho tương ứng với hoàn cảnh lúc này.

☝️  Nhớ nhé, tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ phải là việc ƯU TIÊN, phải mua ĐÚNG đối tượng là người trụ cột, và tham gia ĐỦ cho trách nhiệm tài chính của mình.
       ? Xin chúc mừng, nếu bạn đã chủ động thực hiện được kế hoạch tài chính như thế!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment