Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

ĐỪNG GIỮ LẠI BÊN MÌNH NHỮNG NỖI BẤT AN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH! ( ♤♤♤♤ )

30 Tháng Bảy, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
ĐỪNG GIỮ LẠI BÊN MÌNH NHỮNG NỖI BẤT AN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH! ( ♤♤♤♤ )

?? Chỉ vài tin “vịt cồ” cứ lâu lâu lại làm “dậy sóng” dư luận.
Cứ “vài hòn đá cuội” liệng xuống làm xáo động mặt hồ. Lại lao xao tâm trí!…

? Hùa theo những thông tin sai lệch, bạn từ chối không đóng tiền bảo hiểm.
Đương nhiên, việc đó là quyền của cá nhân bạn.
Nhưng, mặc cho nhiều người chê bai, từ chối. Dòng người cứ đến các Công ty BẢO HIỂM NHÂN THỌ để tìm hiểu, để được tư vấn, để yêu cầu được tham gia ngày một vẫn đông hơn lên.

? Sự khác biệt sẽ nảy sinh khi điều không mong đợi xảy đến!
Những tổn thất về sức khoẻ, tính mạng do tai nạn hay bệnh hiểm nghèo sẽ tước đi thu nhập của người trụ cột, tước đi quyền sinh hoạt hạnh phúc của người thân, tước đi việc học hành tương lai con trẻ, và tước đi cả sự an nhàn khi tuổi già xế bóng.
Không có giải pháp bảo vệ tài chính, gia đình sẽ lâm vào ngỏ cụt cuộc đời, bạn đành như thế sao?

? Bạn từ chối đóng tiền bảo hiểm thì cũng chưa chắc giữ được tiền, nhưng chắc chắn là luôn giữ lại những nỗi bất an về tài chính cho mình.
Hãy suy ngẫm cho thấu đáo, đừng để những thông tin xấu quyết định cuộc đời bạn!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”