Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Đừng đề nghị chia hoa hồng!

1 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Đừng đề nghị chia hoa hồng!

? Bằng kiến thức phong phú và sự am tường chuyên môn, họ đã giúp bạn hoá giải bao hoài nghi, giúp bạn tìm ra phương cách giữ gìn, gia tăng thu nhập, giúp bạn cụ thể hoá tình yêu thương và trách nhiệm đối với những người thương yêu của bạn.

? Hoa hồng là “đồng lương” xứng đáng mà người tư vấn viên được hưởng. Đồng tiền ấy được Cty bảo hiểm lấy từ nguồn lợi nhuận đầu tư, chứ không phải từ tiền đóng phí của khách hàng.

   • Các HÀNH VI BỊ CẤM đối với đại lý bảo hiểm, trong đó có: "KHÔNG KHUYẾN MẠI khách hàng dưới hình thức bất hợp pháp như HỨA HẸN GIẢM PHÍ bảo hiểm, HOÀN PHÍ bảo hiểm..." ( Nghị định 98/2013/NĐ-CP tại mục 5.5.6.3 và Quyết định số 033/QĐ-HHBHVN ).

? Vậy, bạn đừng yêu cầu tư vấn viên “phải” trích hoa hồng lại cho bạn nữa nhé!

? Và, cũng chớ tin vào những người “tự nguyện” cho bạn hoa hồng, HỌ CHẲNG PHẢI VÌ YÊU THƯƠNG BẠN đâu!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment