Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

ĐỜI NGƯỜI LUÔN CẦN ĐẾN “ĐIỂM TỰA” ( ♤♤♤ )

11 Tháng Bảy, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
ĐỜI NGƯỜI LUÔN CẦN ĐẾN “ĐIỂM TỰA” ( ♤♤♤ )

? Chỉ một việc cỏn con như ngồi trên chiếc ghế có lưng để tựa, đi trên lầu cao có tay vịn có lan can, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Thế nên mọi sự trên đời, trong từng hoàn cảnh cụ thể đều cần đến điểm tựa cậy trông.

?‍♂️ Cuộc đời hữu hạn theo vòng đời trăm năm mà đi tới. Rồi già yếu hom hem, bệnh tình theo tuổi cũng sẽ đến tìm.
Ngặt nỗi, rủi ro không đợi thời gian. Chúng đến cũng lắm bất ngờ. Chẳng ai mong, không ai đợi, vậy mà bạn đồng hành với cuộc sống này là chúng đấy!

? Làm sao không lo lắng khi nhỡ gặp chuyện chẳng may!
Sức khoẻ không có, giường bệnh níu chặt cuộc đời, thu nhập làm sao còn nữa để sinh sống. Của cải tích luỹ lúc ấy e cũng không níu giữ được nữa rồi.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ cần lắm cho cuộc đời này, cho tương lai của những người thân, cho ngày mai lui về “ở ẩn”.
Điểm tựa tài chính này chắc chắn cho bụng dạ an tâm, nếu bạn muốn cuộc sống được chu toàn trong mọi tình huống.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”