Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CUNG CẤP ĐÚNG, ĐỦ THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ KÝ KẾT THÌ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO ( ♤♤♤♤ )

28 Tháng Năm, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CUNG CẤP ĐÚNG, ĐỦ THÔNG TIN VÀ THỰC HIỆN ĐÚNG ĐIỀU KHOẢN ĐÃ KÝ KẾT THÌ QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA BẠN LUÔN ĐƯỢC ĐẢM BẢO ( ♤♤♤♤ )

????‍♂️   Bước căn bản trong giao kết giữa khách hàng và Công ty:
        Dựa vào hồ sơ tự khai, Công ty thẩm định trên niềm tin ở sự trung thực của bạn mà ra quyết định.
        Bạn phải đọc kỹ và trả lời từng câu hỏi, điền chính xác vào ô CÓ hoặc KHÔNG với những câu hỏi về sức khoẻ. Có ghi có, không thì ghi không, thế thôi!

✍   Đương nhiên, đến thời điểm lập hồ sơ, bạn chưa bao giờ đi thăm khám sức khoẻ, chưa phát hiện có bệnh tình, thì cứ việc ghi không. Hồ sơ sức khoẻ lâu ngày thất lạc, không lưu giữ thì cũng ghi rõ cho Công ty thẩm định.
        Nếu sau này hợp đồng bị phát hiện có sự gian dối khai man thì khách hàng sẽ không được giải quyết bồi thường. Trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm đã bị VÔ HIỆU ngay từ khi lập hồ sơ rồi, bạn ạ!
       
????   Cung cấp đúng, đủ thông tin và thực hiện đúng điều khoản đã ký kết thì quyền lợi của bạn luôn được đảm bảo.
        Có công bằng không, khi khách hàng đã không trung thực khi khai báo? Có đạo đức không khi đã có ý đồ TRỤC LỢI BẢO HIỂM lúc tham gia?

????   Hãy đối xử với nhau công bằng và trung thực.
        Đó là đạo lý và cũng là đạo đức làm người, cũng như “hợp tác” làm việc với nhau theo NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TUYỆT ĐỐI đã quy định.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”