Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Công thức của thành công

6 Tháng Năm, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Công thức của thành công

✊  Kỷ niệm 66 năm – Chiến thắng ĐIỆN BIÊN PHỦ:
       • ĐỘNG LỰC: “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”!
       • NỖ LỰC: Vượt qua khó khăn không tưởng, vượt mọi bất lợi đủ bề, vận chuyển đại pháo lên đồi cao nã vào lòng chảo MƯỜNG THANH…
      
?   Liên tưởng:
        Muốn thành công trong nghề tư vấn BẢO HIỂM NHÂN THỌ:
       • ĐỘNG LỰC: Nối “mạch máu chủ” (nguồn thu nhập) nuôi sống các “tế bào” (gia đình) VN. Giúp khách hàng thay đổi tư duy về bảo hiểm. Có khát vọng mãnh liệt thay đổi tài chính, cuộc sống của chính bản thân và gia đình…
       • NỖ LỰC: Thường xuyên học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng. Loại bỏ bệnh sĩ diện “hão”, khi gặp khó khăn, bị từ chối. Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để “chia sẻ thông tin”. Làm việc đều đặn mỗi ngày với niềm say mê tột cùng.
       • KIÊN TRÌ: Không bao giờ bỏ cuộc.

?   Công thức: “ĐỘNG LỰC + NỖ LỰC + KIÊN TRÌ = THÀNH CÔNG”!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968

“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

1 Comment
  • hawaiian magic mushrooms 12:46 sáng 12 Tháng Ba, 2023

    466954 478296It was any exhilaration discovering your site yesterday. I arrived here nowadays hunting new issues. I was not necessarily frustrated. Your ideas after new approaches on this thing have been valuable plus an superb assistance to personally. We appreciate you leaving out time to write out these items and then for revealing your thoughts. 115075

Write a comment