Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Có những tài sản không phải ai cũng được sở hữu

14 Tháng Mười, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Có những tài sản không phải ai cũng được sở hữu

? Đã có nhiều tài sản được tạo ra, ban đầu từ những ý tưởng, từ những ước mơ và ý chí. Cũng có tài sản được tạo ra bằng sự chăm chỉ, cần cù lao động đơn thuần.
Nhưng tất cả cũng phải mất nhiều công sức, thời gian, mồ hôi và cả nước mắt với những thăng trầm trong cuộc sống.

? Đặc biệt, lại có loại tài sản được tạo ra từ cộng đồng mà bạn cũng có đóng góp một phần trong đó. Tài sản này đủ sức bảo vệ cho cuộc sống và những ước mơ của gia đình bạn tối thiểu cũng phải 10 năm.

⚡️ Những tài sản khác, ai cũng có thể sở hữu bằng công sức, tài năng. Nhưng nó cũng có thể tan biến theo nguy cơ mất thu nhập khi rủi ro giáng xuống.

? Còn tài sản này, thưa bạn, KHÔNG PHẢI AI CŨNG SỞ HỮU ĐƯỢC kể cả bạn là người cực kỳ giàu có, nếu bạn không đủ chuẩn sức khoẻ. Tài sản hiếm hoi ấy, chính là: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

181 Comments
Write a comment