Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CÓ LỖ HỔNG RẤT LỚN TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐẤY! ( ♤♤♤ )

15 Tháng Mười, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CÓ LỖ HỔNG RẤT LỚN TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐẤY! ( ♤♤♤ )

?   Mải mê kiếm tiền. Chụp cái này bắt cái kia. Mọi cơ hội đầu tư sinh lợi đều lao vào kiếm chác.
        Chẳng bao giờ dừng lại để xem cuộc đời được mất ra sao?!

?   Rồi ngày mai sẽ thế nào? Có ai khoẻ mãi mà không bao giờ một lần lâm bệnh. Quy luật đời người chữ “bệnh”, chữ “tử” bỏ qua cho mình chăng? “Hổng dám đâu”! 
        Nào ai dám chắc ra sao ngày mai. Yếu tố bất ngờ không hề thú vị luôn chực chờ đồng hành cuộc sống này với bất cứ ai.
        “Nó” mà đến thì đành chịu thôi, chẳng ai van nài mà tránh được.

?   Gặp cơn bệnh trọng mới thấy bao của nả làm ra như thế chẳng là gì khi phải gắn chặt đời mình chỉ một nơi. Phải thảng thốt thấy thiếu sót vô cùng khi kế hoạch tài chính cho mình thiếu hẳn khoản dự phòng ngày bất trắc.
         Chớ để tài sản bao năm ky cóp phải đem ra đổi lấy viện phí đem về!

?   Âu là phải cậy trông vào lá chắn BẢO HIỂM NHÂN THỌ để phòng khi “cuộc đời không như là mơ” cũng còn khoản bù đắp khi thu nhập chẳng thể mang về, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”