Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ, NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM SẼ CẢM THẤY THẬT NHẸ NHÀNG VÀ THANH THẢN ( ♤♤ )

11 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ, NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM SẼ CẢM THẤY THẬT NHẸ NHÀNG VÀ THANH THẢN ( ♤♤ )

? Giai đoạn tích cóp phòng thân theo kiểu “tích tiểu thành đa”, giờ đã lui vào “lịch sử”.
Chí ít, nếu không đem tiền đi đầu tư kinh doanh, người ta cũng gửi vào ngân hàng để sinh đồng lãi.
Thời đại hiện nay, nếu chỉ dừng lại cách dự phòng ấy thì rủi ro cho gia đình cao quá.

? Bởi có ai đoan chắc cả đời mình không lần nào nhập viện do ốm ngặt hoặc thương tật lớn?
Những ngày này thu nhập mất đi, còn phải bỏ ra chi phí không nhỏ. Có khi đủ để “tàn phá” cơ đồ sản nghiệp bao công khó gầy dựng.
Tài sản thế chấp ngân hàng không trả được. Nhà cửa tiêu tan. Người nhà phải vất vưởng ra đường mà sống khi người trụ cột đột ngột ra đi…

? Thời nay, tấm áo giáp bảo vệ thu nhập hiệu quả chính là BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Và, chính tư vấn viên là người giúp bạn hiểu thấu đáo ý nghĩa, giá trị và quyền lợi tuyệt vời mà công cụ tài chính này sẽ mang đến cho gia đình bạn.

? “Khi một người có trách nhiệm đã chuẩn bị đầy đủ cho những sự kiện không lường trước được trong tương lai, anh ta sẽ cảm thấy thật nhẹ nhàng và thanh thản”.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
” NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”