Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHUYỂN GIAO RỦI RO ĐỂ ĐƯỢC LỢI ÍCH, CHỨ KHÔNG PHẢI LỢI NHUẬN ( ♤♤♤ )

16 Tháng Chín, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHUYỂN GIAO RỦI RO ĐỂ ĐƯỢC LỢI ÍCH, CHỨ KHÔNG PHẢI LỢI NHUẬN ( ♤♤♤ )

?   Đầu tư vào kinh doanh thì có khi “1 vốn 4 lời”, phất to nhanh, giàu sang chóng.
        Đồng thời, đối mặt trắng tay khi chứng khoán đổi chiều “xanh sang đỏ”, tài sản bằng không, nợ nần vây bủa.

?   Nhà muốn xây cao, phải từ móng mà dựng lên dần. Tài sản muốn đủ đầy, phải qua bao công khó lao động theo thời gian mà tạo nên.
       ? “Dục tốc bất đạt”, lời vàng ông bà đã dạy từ xưa, là vậy!

?   “Trứng không bao giờ để cùng một giỏ”. “Lo xa để tránh phiền gần”…
        Những phương châm đã trở thành nguyên lý khi cuộc sống thời nay ngày càng đối phó với quá nhiều rủi ro.

?   BẢO HIỂM NHÂN THỌ là “giỏ đựng trứng thời hiện đại”, là giải pháp ưu việt khi bạn đã chuyển giao rủi ro về mặt tài chính, để bảo vệ được tài sản cả đời tạo ra, bảo vệ cả bầu trời tương lai cho con trẻ.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

9 Comments
Write a comment