Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Chúng tôi vẫn còn tiếp tục tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ!

8 Tháng Hai, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Chúng tôi vẫn còn tiếp tục tư vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ!

?   Từ khi còn là bào thai, đến lúc sinh ra cất tiếng oe oe chào đời. Lớn dần qua thời gian với năm tháng cùng cặp sách ngày hai buổi đến trường. Học hành thành tài rồi bước ra đời tự mưu sinh kiếm sống…
        Tất cả mọi sinh hoạt cả một chặng đường dài ấy đều cần đến tiền, đều phụ thuộc vào thu nhập của mẹ cha, của những người trụ cột gia đình.

?   Những đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương, dưỡng dục đầy đủ sẽ tự sinh bằng nghề nghiệp chân chính mà chúng đã được đào tạo.
        Chúng sẽ không phải lao vào đời quá sớm bằng sự dốt nát, bằng những con đường lao động bất chính không lương thiện, bằng sự trộm cắp cướp của giết người, bằng sự bán rẻ nhân phẩm để tồn tại…

?   Những rủi ro trong cuộc đời luôn “đồng hành” không phân biệt, cũng chẳng từ bỏ một ai. Chúng sẽ cướp đi sức lao động, thậm chí chẳng từ cả việc cướp đi sinh mạng người trụ cột, cắt ngang nguồn thu nhập mang về nuôi dưỡng những người phụ thuộc.

?   Ngày nào rủi ro còn tồn tại, ngày ấy chúng tôi còn “lên đường” tiếp tục công việc tư vấn BẢO HIỂM NHÂN THỌ, cho đến khi nào tương lai những đứa trẻ không còn bị đe dọa bởi những rủi ro của bố mẹ chúng nữa!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

15 Comments
Write a comment