Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHÚNG TA CẦN CÓ BẢO HIỂM NGAY TỪ KHI CUỘC ĐỜI CÒN TRỜI YÊN, BIỂN LẶNG ( ♤♤ )

9 Tháng Một, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHÚNG TA CẦN CÓ BẢO HIỂM NGAY TỪ KHI CUỘC ĐỜI CÒN TRỜI YÊN, BIỂN LẶNG ( ♤♤ )

😰   Tang thương lắm, khi nhân loại gặp phải những cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
        Những lúc vượt qua bão giông mới thấy rõ sinh mạng con người quá nhỏ bé trước vũ trụ.  
        Nếu không cùng nhau chia sẻ đùm bọc, e rằng trái đất này khó tồn tại hai chữ: loài người!
       
🏥   Thế mà giông tố trong thiên nhiên chả thấm vào đâu so với “giông tố cuộc đời”:
        Nào là nạn tai khi tham gia giao thông, trên công trường lao động. Nào là bệnh tình ngặt nghèo khi hằng ngày hít thở khí độc từ những nơi sản xuất thải ra. Thức ăn, đồ uống giờ đây luôn phải kêu gào “phải sạch, phải xanh”, chứ thực phẩm giờ đây hiếm khi mà không có tẩm hóa chất độc hại…

💝    “Giông tố cuộc đời” khủng khiếp lắm, bạn ơi! 
         Khi “chúng nó” lùa qua, giường bệnh gắn chặt quãng đời còn lại. Thu nhập chẳng còn. Tài sản chắc gì giữ được khi sinh mạng còn quý giá hơn cả tiền. Những người sống phụ thuộc rồi sẽ ra sao? Tương lai con trẻ sẽ vật vờ chốn nao khi cửa trường đã đóng chặt?…

🛡   Để có thể kịp trở tay trước khi giông tố cuộc đời ập đến, chúng ta cần có BẢO HIỂM NHÂN THỌ ngay từ khi cuộc đời còn trời yên, biển lặng.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968 
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”