Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Chu toàn tài chính khi sống lâu hoặc “đoản thọ”

9 Tháng Sáu, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Chu toàn tài chính khi sống lâu hoặc “đoản thọ”

? Đã sống theo đúng quy luật vòng đời và tài chính đủ đầy không cần dựa dẫm vào ai. Con cái đã độc lập sinh hoạt và hiếu thảo.
Lúc này, SỐNG LÂU là hạnh phúc! ( Ngược lại, coi chừng bạn trở thành “SỐNG DAI” đó nhé! )

? Bất hạnh thay: “Nghịch lý hiện nay là đa số người ta chết vì bệnh hơn nhiều hơn là vì già”! ( Giáo sư TỀ QUỐC LỰC )
Những bệnh tình hiểm nghèo gây đột tử, nay cũng xuất hiện quá nhiều nơi người trẻ tuổi.

? Oái oăm thay, họ lại là trụ cột chính của gia đình. Mọi sinh hoạt đều liên quan đến chữ tiền, mà họ là người phải chịu trách nhiệm tạo ra thu nhập để trang trải tất cả chi phí. Nay “chia tay cuộc đời” quá sớm, quá đột ngột, những người phụ thuộc sẽ sống ra sao, nhất là với con trẻ???

? Chỉ có BẢO HIỂM NHÂN THỌ mới giúp được bạn chu toàn tài chính trong cả hai trường hợp ấy!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment