Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Chữ TÍN trong giao kết hợp đồng bảo hiểm

12 Tháng Tám, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Chữ TÍN trong giao kết hợp đồng bảo hiểm

? Trong đạo làm người, đặc biệt trong kinh doanh, chữ TÍN luôn được coi trọng.

?‍? Bảo hiểm là một hợp đồng soạn sẵn (tương đồng như của điện, nước…vậy!). Khách hàng xem xét kỹ càng, nếu thấy phù hợp thì tham gia, không thì thôi.

✍️ Sau khi được tư vấn và đọc kỹ các điều khoản, khách sẽ điền vào bộ Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm. Trong đó, kê khai rõ nhân thân, nghề nghiệp, nguyện vọng được bảo vệ với số tiền là bao nhiêu.
Quan trọng nhất là phần trả lời tất cả các câu hỏi về sức khoẻ. Bộ hồ sơ này nếu đã được kê khai trung thực, và thực hiện đầy đủ NGHĨA VỤ ĐÓNG PHÍ thì bạn hoàn toàn có thể “ăn ngon ngủ yên”.

? Công ty đặt niềm tin vào khách hàng khi làm hồ sơ. Và, chấp nhận bồi thường khi sự kiện bảo hiểm xảy ra với số tiền rất lớn.
Vậy, “tôn trọng cuộc chơi”, hà cớ gì chúng ta lại không tôn trọng NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TUYỆT ĐỐI, bạn nhỉ?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

3 Comments
  • blotter acid for sale home depot 7:09 sáng 20 Tháng Một, 2023

    69659 855820For some cause the picture just isnt loading appropriately, is at this time there an concern? 457374

  • Remington 870 For Sale 6:15 sáng 5 Tháng Hai, 2023

    742322 804412Some genuinely nice and utilitarian information on this internet site , likewise I believe the style and style contains superb capabilities. 711669

  • roof skylight 5:29 sáng 13 Tháng Ba, 2023

    269849 115430I love the appear of your website. I recently built mine and I was searching for some suggestions for my site and you gave me a few. May I ask you whether you developed the site by youself? 821950

Write a comment