Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Chủ động chu toàn cuộc sống của bản thân và gia đình

7 Tháng Năm, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Chủ động chu toàn cuộc sống của bản thân và gia đình

? Lược sử:
Ngày 08/05/1919, Hiệp Hội Chữ Thập Đỏ Và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ được thành lập với 189 quốc gia thành viên, phát huy vai trò hoạt động NHÂN ĐẠO lớn nhất toàn cầu, với mục đích bảo vệ sự sống và sức khoẻ con người.

❤ Sự chăm sóc ấy chỉ tập trung cho cá nhân nạn nhân, còn những người phụ thuộc thì không nằm trong đối tượng được phục vụ.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ giải quyết bài toán tài chính cho bệnh nhân và cả những người phụ thuộc:
HỖ TRỢ TÀI CHÍNH khi nằm viện điều trị dài ngày. CÓ TIỀN cho con cái học hành đến nơi đến chốn. GIỮ ĐƯỢC tài sản, nhà cửa. KHÔNG PHỤ THUỘC tài chính khi về già. Thậm chí CHĂM LO được cho những người ở lại một khi người trụ cột phải “ra đi”…

? Khuynh hướng trên thế giới hiện nay là: CHỦ ĐỘNG chu toàn cuộc sống của bản thân và gia đình thông qua BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment