Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHỚ NGĂN CẢN NGƯỜI KHÁC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ, TỘI LỖI LẮM! ( ♤♤♤ )

25 Tháng Mười Một, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHỚ NGĂN CẢN NGƯỜI KHÁC THAM GIA BẢO HIỂM NHÂN THỌ, TỘI LỖI LẮM! ( ♤♤♤ )

?   Bạn đã hình dung khi bạn mình tuổi già xế bóng, đồng lương hưu trí không đủ sống an nhàn thanh thản khi bệnh tình tỷ lệ thuận với tuổi đời của họ chưa?
        Bạn đã nghĩ đến những tờ hoá đơn viện phí mà bạn mình có thể phải đánh đổi tài sản cả đời vun góp khi chẳng may gặp phải bệnh tật bất ngờ chưa?
        Bạn sẽ làm gì khi bạn ấy có thể giành lại được tính mạng nếu có tiền điều trị căn bệnh ngặt nghèo?

?‍♂️   Nếu là tri âm, xin hãy nghĩ suy cặn kẽ, tìm hiểu căn cơ ngọn ngành trên cơ sở phân tích có tình có lý.
        Thông tin chính thống ngày nay quá dễ dàng truy cập đến mức phổ thông hoá toàn cầu. Điều này không khó với thời đại công nghệ số, phải không bạn?

?‍♂️   Nếu là người thân tình chí thiết, có thể thay thế bạn mình mang thu nhập đến cho người thân của họ tiếp tục hành trình cuộc sống, thì bạn cứ cản trở bạn mình tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ!
        Nhược bằng không làm được như thế, sự cản ngăn sẽ trở thành tội lỗi của bạn đối với bạn mình và người thân của họ đấy, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”