Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“CHỚ LO BÒ TRẮNG RĂNG”!

6 Tháng Mười, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“CHỚ LO BÒ TRẮNG RĂNG”!

????‍♂️ Bạn ơi, hơn 400 năm nay trên thế giới đã có trường hợp nào công ty bảo hiểm phá sản mà người tham gia không được giải quyết quyền lợi chưa?
Xin thưa, khi có vấn đề thua lỗ, lập tức đã được công ty khác mua lại và vẫn đảm bảo các quyền lợi như đã cam kết.
Thực tế đã diễn ra không ít trường hợp, và sự tín nhiệm của người tham gia trước đó ngày càng tăng.
Bộ Tài Chính quản lý rất chặt chẽ bằng luật định và kiểm soát rất sát sao dòng tiền đầu tư của bảo hiểm từng khoản mục. Có quỹ dự phòng bắt buộc để luôn đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

????‍♂️ Hãy lo cho chính mình:
Nếu chuyện không mong đợi lại đến với mình, thu nhập không mang về nữa thì cuộc sống của gia đình sẽ ra sao?
Những người thân yêu phải tiếp tục sống như thế nào đây? Cái ăn cái ở không xong thì lúc này việc học hành con cái e khó tránh khỏi mịt mù…
Bao ước mơ khi ấy đành phải dừng lại tất cả hay sao???

???? “Chớ lo bò trắng răng”, mà hãy lo nguy cơ xảy đến với sức khoẻ và thu nhập của mình trước đã, bạn ơi!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”