Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHI TRẢ KHI RỦI RO MÀ KHÔNG CÓ BẢO HIỂM MỚI LÀ TỐN KÉM ( ♤♤♤♤ )

16 Tháng Sáu, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHI TRẢ KHI RỦI RO MÀ KHÔNG CÓ BẢO HIỂM MỚI LÀ TỐN KÉM ( ♤♤♤♤ )

????   Nếu biết lo xa, hiểu cặn kẽ và sống có kế hoạch, bạn sẽ thấy BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một khoản tài sản tăng thêm rất nhiều cho bạn.
        Nếu nhỡ không may phải nằm viện dài ngày hay bệnh trọng, vẫn bảo vệ được thu nhập của mình, an tâm điều trị cho bệnh chóng khỏi.
        Nó là tài sản chứ không phải là “tiêu sản”, bạn ạ!

????‍♂️   Nhiều lần nghe đến hai chữ VÔ THƯỜNG trong cuộc sống này.
        Một kiếp người nếu may mắn thì cũng phải theo quy luật “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”.
        Nhưng rủi ro thì chẳng biết lúc nào, dù bạn chẳng hề mong, thậm chí cầu xin, “nó” cũng chẳng hề quan tâm.
       “Thích” thì nó đến thôi!

????   Bản thân mình lúc ấy lãnh đủ mọi hậu quả do “nó” gây ra.
        Nhẹ thì khi phát hiện bệnh tình sớm hoặc tổn thất “một ít” trên cơ thể, mất thu nhập một thời gian hơi lâu một chút. Nặng thì tuỳ theo hoá đơn điều trị mà tài sản lần lượt đội nón ra đi.

????   Trích một khoản nhỏ thu nhập để dự phòng (chỉ cần trong khoảng 10-15% hàng tháng mà thôi) chắc chắn chẳng ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, bạn sẽ tránh được tốn kém rất nhiều khi gặp phải rủi ro!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”