Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHỈ NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN, AN ỦI THÌ KHÔNG THAY THẾ ĐƯỢC VẬT CHẤT ĐỂ DUY TRÌ CUỘC SỐNG ( ♤♤♤ )

24 Tháng Sáu, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHỈ NHỮNG LỜI ĐỘNG VIÊN, AN ỦI THÌ KHÔNG THAY THẾ ĐƯỢC VẬT CHẤT ĐỂ DUY TRÌ CUỘC SỐNG ( ♤♤♤ )

?‍♂️   Chỉ có thể chia ngọt sẻ bùi bằng những lời nói động viên khích lệ, thêm chút quà thăm viếng lúc ốm đau bệnh hoạn. Khi tang chế, viếng thăm cũng chỉ góp được phần nào xem như giảm bớt chi phí cho gia chủ lúc lễ nghi tống táng mà thôi.
         Tất cả chỉ nặng về mặt tinh thần, tâm lý. Thể hiện sự quan tâm giữa tình thân của con người với nhau. Và, chỉ dừng lại ở mức độ này!…
        
?   Còn cuộc sống của những người thân, họ sẽ lấy gì để tiếp tục sống khi bạn không còn bên cạnh họ? Ai sẽ giúp đỡ họ đây khi nguồn thu nhập đã ra đi cùng bạn?

?   “Giàu cha giàu mẹ thì ham. Giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn”.
        Chỉ có cha mẹ với dòng “nước mắt chảy xuôi” mới có thể chấp nhận hy sinh tất cả cho bạn và cho con cái bạn mà thôi!
        Mà điều ấy phải là cha mẹ có của cải, có tài sản thì còn lo cho bạn được. Còn nhỡ cũng nghèo khó hay chẳng dư dả thì cách chi mà giúp bạn?
        Phải “tự lực cánh sinh” thôi, bạn ạ!
       
?   Với một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đủ TẦM, bạn chẳng những được an ủi bởi sự quan tâm, mà còn có cả vật chất để đảm bảo cuộc đời bạn không sống phụ thuộc, đảm bảo cho những người thân yêu vẫn tiếp tục hành trình cuộc sống!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”