Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT NẾU ĐÃ CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

7 Tháng Bảy, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ HẾT NẾU ĐÃ CÓ BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

? Với những ai tin vào tâm linh, thường nghĩ sẽ có kiếp sau. Đời này, kiếp này ăn ở có đức, có nhân thì khi mất đi sẽ được lên thiên đàng, còn ngược lại sẽ bị đày xuống địa ngục…Còn hiện tại, trần gian là “cõi tạm” mà thôi.
Nay thì “nhân quả nhãn tiền rồi”!

? Tin vào kiếp sau thì kiếp này cũng phải sống tốt đẹp để còn hưởng phước sau này.
Chớ buông xuôi theo tư tưởng tiêu cực “chết là hết”, phó mặc mọi sự cho rủi may, mà không nghĩ đến “cái hậu xám xịt” cho những người ở lại.

⚰ Dù là nơi thâm sơn cùng cốc, nơi xa xôi hẻo lánh đi nữa, miễn là có con người cộng đồng quần tụ thì đều có lễ nghi chia tay với người đã khuất. Chẳng lẽ “bỏ chiếu đem chôn” sao đặng!?
“Nghĩa tử là nghĩa tận” cơ mà!
Cộng đồng còn thế, trong gia đình phải lo lắng cho nhau tươm tất hơn nữa chứ!

? Cha mẹ cả đời nuôi con, nay chẳng lẽ không lo được cho con phút cuối. Còn chúng ta, không lẽ làm con chữ hiếu chưa đáp đền mà nay còn để lại thêm nợ nần cho mẹ cho cha.
Vậy, nếu “chết là hết” thì những người thân yêu sẽ sống ra sao, song thân sẽ do ai phụng dưỡng, tương lai con trẻ sẽ đi về đâu khi người trụ cột đột ngột ra đi?!…

? Kiếp sau thì theo sổ trời. Còn hiện tại nơi “cõi tạm”, phải có giải pháp tài chính cho gia đình một khi mình không còn ở cạnh.
Chớ để ngày ấy phải phiền lụy cho người ở lại!
Ngay hôm nay, phải chuẩn bị cho những người thân yêu tiếp tục cuộc sống tốt đẹp nhất với tất cả tình yêu thương và trách nhiệm, bạn nhé!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

39 Comments
Write a comment