Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHẲNG QUỸ HƯU TRÍ NÀO CHẮC ĂN BẰNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ! ( ♤♤ )

8 Tháng Hai, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHẲNG QUỸ HƯU TRÍ NÀO CHẮC ĂN BẰNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ! ( ♤♤ )

?   “Điều nghịch lý hiện nay là người ta chết vì bệnh nhiều hơn là vì già” ( GS Tề Bá Lực ).
        Bất hạnh thay!
        Những bệnh tình dạng hiểm nghèo dẫn đến đột quỵ, đột tử quá nhiều nơi giới trẻ.

?   Oái oăm thay, khi những người “ra đi” quá sớm thường là những trụ cột chính của gia đình. 
        Họ đã kế thừa lớp tre già, làm việc mang thu nhập về trang trải mọi chi phí trong nhà. Nhất nhất mọi việc liên quan tiền bạc đều trông vào lớp trẻ này.
         Nay, ngộ nhỡ “chia tay cuộc đời” quá sớm thì những người phụ thuộc sẽ sống ra sao, tương lai con cái sẽ đi về đâu!?
        
?   Đời người chỉ mong được sống đúng theo quy luật vòng quay của nhân sinh, đến khi chồn chân gối mỏi mà chẳng phải phụ thuộc tài chính vào bất cứ một ai.
        Lúc này, SỐNG LÂU quả là hạnh phúc!

?   Như thế, tất cả chúng ta đều phải đối diện với hai tình huống cuộc đời, đó là sống lâu hay chết sớm.
       “Khỏe mạnh, sống lâu thì được nhận tiền, ngược lại thì được bồi thường”.
       Vâng, giải pháp cho cả hai vấn đề này chỉ có thể là BẢO HIỂM NHÂN THỌ, và chẳng có quỹ hưu trí nào được như thế cả!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”