Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CHẲNG AI MUỐN BỊ RỦI RO ĐỂ MÀ NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

28 Tháng Sáu, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CHẲNG AI MUỐN BỊ RỦI RO ĐỂ MÀ NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM ( ♤♤♤ )

🤦‍♂️ Gia đình có cần sự yêu thương chỉ bằng mồm không nhỉ?
Mỗi tháng cầm thông báo hoá đơn điện nước, tiền đóng học phí cho con, bạn lấy gì để chi nếu không có tiền?
Không đóng, con có tiếp tục đến trường không? Không đóng, điện nước trong nhà bạn sẽ thế nào? Gia đình cần cái ăn cái uống và bao chi phí trong, ngoài kế hoạch hàng tháng nữa chứ, không tiền có sống được không?

🤔 Chẳng ai thoát vòng “sinh, lão, bệnh, tử”.
Lúc vào viện do gặp rủi ro hay phát hiện bệnh ngặt thì sao?
Không thu nhập lúc này, lại không bán đi tài sản tích cóp, sức khoẻ có được phục hồi, sinh mạng có điều kiện cứu chữa được không?

🤷‍♂️ Chẳng ai thích rủi ro, chẳng ai mong chờ chúng.
Nhưng đã không tránh được chuyện không may bất khả kháng, thì cũng chẳng ai từ chối tiền từ BẢO HIỂM NHÂN THỌ chi trả cả!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”