Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

“Cha mẹ đỡ đầu”! ♤♤

1 Tháng Ba, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
“Cha mẹ đỡ đầu”! ♤♤

? Khi con còn nhỏ, cha mẹ thường chọn người thân quen có đạo đức, uy tín cao để nhờ làm CHA MẸ ĐỠ ĐẦU.
Chủ yếu về mặt tinh thần là chính, vì tin rằng con cái sẽ được hưởng “sái” những mặt tốt này.
Chứ thực tế, có khi cha mẹ đỡ đầu lại là người có cuộc sống cũng vất vả lắm, chẳng “đỡ đần” được bao nhiêu về vật chất.

❤ Khi cha mẹ ruột qua đời lúc con còn quá nhỏ chưa tự lập thân được, NGƯỜI ĐỠ ĐẦU cũng chỉ đến viếng động viên tinh thần mà thôi, cực kỳ hiếm thấy trường hợp nào được mang về nuôi dưỡng ăn học thành tài.

✊ Hãy chủ động cuộc sống!
Người trụ cột phải được an tâm thật sự có “cha mẹ đỡ đầu” về mọi mặt, tinh thần lẫn vật chất, sẵn sàng cam kết lo toan mọi bề cho đứa trẻ khi cha mẹ ruột chẳng may bị tai hoạ bất ngờ giáng xuống, mọi thu nhập mất đi vĩnh viễn. Đứa trẻ vẫn vững bước vào đời theo đúng ước mơ!

❤ CHA MẸ ĐỠ ĐẦU thật sự trọn vẹn ấy, chính là: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

♤♤ Một bài viết lại ♤♤

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

246 Comments
Write a comment