Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Cánh thiệp đầu tuần thứ 38: “Biến suy nghĩ thành hành động là điều khó khăn nhất”

3 Tháng Hai, 2020 Cánh thiệp đầu tuần
Cánh thiệp đầu tuần thứ 38: “Biến suy nghĩ thành hành động là điều khó khăn nhất”

? Từ suy nghĩ đến hành động có thể có khoảng cách rất lớn!?

4 Comments
Write a comment