Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Cánh thiệp đầu tuần thứ 21: “Thay đổi nhỏ sẽ tạo ra khác biệt lớn”

7 Tháng Mười, 2019 Cánh thiệp đầu tuần
Cánh thiệp đầu tuần thứ 21: “Thay đổi nhỏ sẽ tạo ra khác biệt lớn”

✊️ “Hãy làm những điều chưa từng làm để đạt được những điều chưa từng có” (St)

1 Comment
Write a comment