Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Cánh thiệp đầu tuần thứ 16: “Sao lại ngại gặp người trả lương cho mình?”

2 Tháng Chín, 2019 Cánh thiệp đầu tuần
Cánh thiệp đầu tuần thứ 16: “Sao lại ngại gặp người trả lương cho mình?”

? Ngại gặp khách hàng giống như ngại gặp người trả lương cho mình vậy!

Write a comment