Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CẦN LẮM SỐ TIỀN LỚN NHỮNG LÚC NGUY NAN! ( ♤♤ )

31 Tháng Bảy, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CẦN LẮM SỐ TIỀN LỚN NHỮNG LÚC NGUY NAN! ( ♤♤ )

?‍♂️   Cơm áo gạo tiền cho gia đình đè nặng trên vai. Cắc ca cắc củm dần qua thời gian mới lo được cho người thân cuộc sống đủ đầy và tích luỹ.
        Cũng phải lo cho mình trước đã chứ:
        “Giàu cha giàu mẹ thì ham
         Giàu anh giàu chị, ai làm nấy ăn” cơ mà!

?   Dẫu ruột rà thì gặp lúc hoạn nạn, họ giúp cho vài chục triệu là quý lắm rồi. Phải dư dả lắm, phải rất yêu thương bạn, họ mới làm được hành động ấy.
        Nếu không phải là “bè” mà là “bạn” thật sự, quý lắm họ cũng tặng bạn chỉ vài triệu mà thôi.  
        Họ còn phải lo cho gia đình, máu thịt của họ nữa chứ!

?‍♂️   Thế gặp lúc hoạn nạn, thu nhập không thể mang về khi giường bệnh phải gắn chặt dài lâu. 
        Nhất là lúc này, ngày nào chưa có thuốc điều trị, ngày nào toàn dân chưa được tiêm vaccine, thì ngày ấy chẳng biết được ngày mai ai sẽ là F0/F1 bởi Cô Vi, ai là người sẽ cần oxy để giữ sinh mạng!…
       Tài sản liệu chừng không khéo phải hao mòn dần theo bệnh tình.
       Cả lúc phải chia tay cõi tạm này, người thân yêu vẫn phải tiếp tục sống và sẽ sống ra sao?

?   Cần lắm những số tiền cực lớn trong những lúc nguy nan. Không cá nhân nào, không tổ chức nào có thể giúp bạn được.
        DUY NHẤT chỉ có ngành BẢO HIỂM NHÂN THỌ mới lo được cho bạn số tiền trong mơ ấy mà thôi!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946612968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

240 Comments
Write a comment