Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI CHẲNG MANG MẤT TIỀN CỦA BẠN VỀ NƯỚC HỌ, MÀ CÒN NGƯỢC LẠI! ( ♤♤♤ )

23 Tháng Mười, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI CHẲNG MANG MẤT TIỀN CỦA BẠN VỀ NƯỚC HỌ, MÀ CÒN NGƯỢC LẠI! ( ♤♤♤ )

?   Tiền phí bảo hiểm đóng vào, sau khi trừ đi các khoản chi quy định, muốn kinh doanh các Công ty phải đầu tư theo những hạng mục mà Bộ Tài Chính đã chỉ định. 
        Trước tiên và nhiều nhất vẫn là trái phiếu chính phủ. Khoản này giúp chính phủ đầu tư vào các khoản phúc lợi dân sinh cho cộng đồng.
        Những khoản đầu tư còn lại tập trung vào những nơi sinh lãi và an toàn. Những hạng mục sinh lãi nhiều nhưng tiềm ẩn rủi ro cao thì chiếm tỷ trọng rất thấp.

✍   Với vốn pháp định từ 600 tỷ mới có thể thành lập Công ty BẢO HIỂM NHÂN THỌ. 
       Trên thực tế, vốn điều lệ đã tăng lên bội phần, hiện tại đã lên đến hàng nghìn tỷ, đa phần là của các Công ty nước ngoài, đã vào Việt Nam tròm trèm cũng gần đến thời điểm 30 năm rồi.

?   Phải qua chặng đường khá dài, các Công ty mới có sinh lãi và chỉ được đầu tư trong nước mà không được chuyển tiền ra bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.
        Sau này, cũng chỉ được mang về trong phần lợi nhuận, còn lại số vốn lớn của họ vẫn tiếp tục để lại đất nước ta.

?‍♂️   Cái đáng lo là những tai ương bất ngờ giáng xuống. Thu nhập không còn mang về. Hậu quả sẽ thế nào???
        Những điều ấy mới thật sự đáng lo hơn cả, bạn ơi!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”