Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BÌNH AN CÓ NGAY TRONG MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ ( ♤♤♤ )

12 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BÌNH AN CÓ NGAY TRONG MỘT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ ( ♤♤♤ )

?   Nếu cuộc đời cứ phẳng lặng trôi dần êm đềm qua thời gian thì quá tuyệt vời. Cuộc đời vẫn sẽ đẹp sao!
        Song, cuộc đời vốn đâu có gì toàn bích. Đời người cũng chỉ trăm năm cuộn theo “sinh, lão, bệnh, tử” cơ mà!
        Huống chi ngày nay quy luật sinh tồn này đã bị phá vỡ, bao người được “hưởng” theo sự tuần hoàn như xưa?

?   Sống để an vui, thanh thản. Hà cớ gì cứ phải lăn tăn lo lắng điều mình không kiểm soát được (rủi ro là bạn đồng hành trên cõi nhân gian này).
        Nhiều người đã mất rất nhiều thời gian, thậm chí cả đời, đi tìm sự bình an cho mình. Họ không biết rằng bình an có ngay trong một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ!

?   Giải pháp đã có. Thực hành cũng dễ.
        Chỉ cần sống có kế hoạch, cân đối thu chi hợp lý, trích ra một khoản tiền nhỏ (trong khoảng 10-15% thu nhập hằng tháng, chẳng ảnh hưởng chi đến sinh hoạt gia đình) để được sở hữu một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
        Có hợp đồng bảo hiểm trong tay, bạn đã giúp gia đình mình thoát khỏi nguy cơ tài chính có thể xảy đến trong tương lai. Bạn đã tìm được sự bình an cho cuộc đời mình rồi đấy!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”