Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ, thay máy in tiền

25 Tháng Tư, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ, thay máy in tiền

❤❤ Tác giả: Nguyễn Thanh An ❤❤

? Bạn như một chiếc máy in tiền của gia đình!
Bạn luôn muốn in được tiền mệnh giá lớn và chẳng bao giờ muốn nó hỏng hóc cả.

? Nhưng nếu một ngày, chiếc máy bị trục trặc và chỉ in được toàn tiền lẻ thì sao? Và sẽ như thế nào nếu không thể in được tiền nữa? Máy IN TIỀN trở thành máy TIÊU TIỀN.
Đây quả là một điều thật tệ hại.
Vậy hãy nghĩ đến một chiếc máy in tiền khác để thay thế cho chiếc máy in tiền của mình.

? Rất đơn giản, chỉ cần dành 10% số tiền mà hiện nay máy in tiền vẫn in được mỗi năm để tham gia một hợp đồng bảo hiểm cho chính bản thân bạn.
Như thế, bạn đã có ngay một máy in tiền dự phòng rồi.

❤❤ Tác giả: Nguyễn Thanh An ❤❤

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

38 Comments
Write a comment