Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ SẼ GIÚP CHO GIA ĐÌNH VẪN TIẾP TỤC SỐNG DÙ TA CÓ “RA ĐI”

28 Tháng Hai, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ SẼ GIÚP CHO GIA ĐÌNH VẪN TIẾP TỤC SỐNG DÙ TA CÓ “RA ĐI”

? Ai cãi được mệnh trời khi số phần đã định!
Chính thế mà loài người đã xác định “nhân sinh hữu mạng” bởi quy luật “Sinh, Lão, Bệnh, Tử” từ lúc xa xưa lắm rồi!

? Ngày nào ông trời gọi thì tính sau.
Nay còn thanh xuân sung mãn hãy cứ gắng sức làm việc, hãy cứ siêng năng cần mẫn. Hằng mong đánh đổi được thu nhập ngày càng tăng mang về xây mái ấm gia đình.

♠️ Không nghĩ đến. Chẳng đón chào. Luôn cầu mong rủi ro đừng bao giờ đến viếng. Nhưng bao người được như mong ước chưa nào?
Ngày “Thiên tào giủ sổ”, “Gã áo đen cầm lưỡi hái” đến tìm. Lúc ấy, không muốn cũng phải đành từ biệt nhân sinh cõi tạm!
Chỉ thương những người ở lại rồi sẽ ra sao khi “nguồn sống” thu nhập bị cắt đứt theo sự ra đi của người trụ cột??!!

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ không cứu được tính mạng của bạn.
Nhưng sẽ giúp cho nguồn thu nhập vẫn tiếp tục chuyển về gia đình như ngày bạn đang sinh tồn, để những người thương yêu vẫn tiếp tục được sống, vẫn được tiếp bước hành trình nhân sinh của họ.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”