Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHƯ MỘT LỚP KÍNH CHỐNG ĐẠN CHO THU NHẬP ( ♤♤♤♤ )

7 Tháng Năm, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ NHƯ MỘT LỚP KÍNH CHỐNG ĐẠN CHO THU NHẬP ( ♤♤♤♤ )

???? Chẳng ai mà khoẻ mãi, cũng chẳng ai tránh được rủi ro.
Một lần vào viện là một khoảng thời gian thu nhập không có để mang về nhà. Bệnh trọng hoặc dài ngày phải nằm trên giường bệnh, lại phải bỏ ra thêm các khoản chi phí chắc không hề nhỏ.
Những gì tạo ra không khéo lại bị xâm lấn, và tệ hơn nữa có thể bị xoá sạch bao công sức dựng xây.

???? Thân thể còn tráng kiện, sức khoẻ còn tốt. Như bao người trẻ, bạn cũng hì hục làm việc chẳng tiếc công sức.
Cái gì cũng có giới hạn, huống chi sức người. Bệnh viện mọc lên đầy mà vẫn còn chưa đủ, có lẽ cũng nói lên một điều tối quan trọng trong quy luật đời người: BỆNH TẬT!

????‍♂️ Cuộc chiến với bệnh tật là điều không tránh khỏi.
Nhưng đừng để chiếc giường bệnh chẳng ưa kia khiến thu nhập của bạn bị mất đi, tài sản bao năm tích luỹ bị hao mòn hoặc tan vào mây khói.

???? BẢO HIỂM NHÂN THỌ là tấm khiên, là tấm áo giáp, là lớp kính chống đạn bảo vệ cho thu nhập của bạn không bị tấn công hoặc bị tiêu diệt bởi bệnh tình.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”