Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGUỒN TÀI CHÍNH ỔN ĐỊNH ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN TRUNG, DÀI HẠN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

22 Tháng Hai, 2024 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ: NGUỒN TÀI CHÍNH ỔN ĐỊNH ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN TRUNG, DÀI HẠN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

???? Khi tham gia bảo hiểm, ngoài việc bảo vệ được tài chính cá nhân, góp phần vào an sinh xã hội, mà bạn còn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng và phát triển đất nước đấy!

???? Nếu ai cũng lo xa được bằng một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ đúng nhu cầu và đủ tầm bảo vệ tài chính gia đình, thì đất nước sẽ giảm thiểu được tệ nạn:
Không còn kẻ lang thang kiếm ăn dựa dẫm vào sự bố thí của lòng thương hại.
Không còn trẻ con phải bước ra đời kiếm kế sinh nhai quá sớm…

???? Bảo hiểm với phí được đóng vào đều đặn một thời gian dài sẽ được huy động tham gia vào các khoản mục tài chính bắt buộc (trái phiếu chính phủ, ngân hàng…).
Đây là NGUỒN TÀI CHÍNH dồi dào và ổn định sẽ được HUY ĐỘNG để ĐẦU TƯ vào CÁC DỰ ÁN TRUNG và DÀI HẠN, phục vụ cho việc nâng cao đời sống người dân, giúp nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển.

???? Một việc làm có ý nghĩa thiết thực, mang lại “ÍCH NƯỚC, LỢI NHÀ” khi mỗi người trụ cột gia đình đều có trong tay mình bản hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Nên lắm và phải ƯU TIÊN trong cuộc sống, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”