Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ-NGHỀ CỦA “ĐỘC LẬP, TỰ DO” ( ♤♤♤♤ )

1 Tháng Chín, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ-NGHỀ CỦA “ĐỘC LẬP, TỰ DO” ( ♤♤♤♤ )

?   Ngày 02/9/1945, đã chính thức ra đời một đất nước Việt Nam độc lập, tự do.
        Rất thích 4 từ “độc lập, tự do”!
        Có lẽ vì vậy nghề tư vấn bảo hiểm đã gắn bó với tôi lâu nhất. Tôi cũng mong rằng mình đủ nghị lực, sức khoẻ để gắn kết lâu dài đến hết cuộc đời này với nghề đã trở thành nghiệp trong tôi.

❤️   Nghề bảo hiểm đã cho tôi độc lập về tài chính. Cũng vì tính độc lập này, đã tạo động lực buộc tôi phải luôn phấn đấu và đã rèn cho tôi tinh thần vượt khó.
        Tôi chủ động về thời gian làm việc, mở rộng được mối quan hệ xã hội, qua đó giúp tôi mặc định nâng cao các kỹ năng sống cho mình.

?   Hạnh phúc nhất, khi giúp cho mọi người xung quanh tôi cũng chủ động tài chính trong mọi tình huống cuộc sống.
        Họ không những giữ được thu nhập trong những ngày dài nằm viện, không phải tiêu tán tài sản mà bao công khó họ mới tạo ra được. Họ an nhàn khi hưu trí. Họ an tâm cho người thân, đặc biệt với tương lai con trẻ dù họ có phải chia tay…

** Bài viết năm 2018 **

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”