Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ-Mảnh đất màu mỡ để gieo trồng yêu thương

5 Tháng Mười Một, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm

❤️ Sống để yêu thương.
Điều này đặc biệt càng đúng với những người có trách nhiệm và lòng tự trọng.

? Đã được yêu thương từ thời còn bú mớm.
Lớn lên, bước ra đời tự tìm việc sinh nhai. Bươn chải kiếm tiền nuôi sống bản thân, đồng thời nuôi dưỡng song thân như một tình yêu phải hồi đáp lại, dẫu đấng sinh thành không bao giờ đòi hỏi (“nước mắt mắt luôn chảy xuôi” cơ mà!).

? Thành gia lập thất. Con cái ra đời. Gánh nặng oằn vai.
Như một sự tuần hoàn, đời nay lại như cha mẹ năm xưa, gồng gánh gia đình bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.
Lo cả, những khi không còn tạo ra thu nhập, trăn trở cho tương lai những người phụ thuộc. Phòng bị cả lúc khi về già, chẳng muốn trở thành gánh nặng tài chính cho bất kỳ ai.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ, mảnh đất màu mỡ để bạn gieo trồng tình yêu thương, dù bạn vẫn hằng ngày cần mẫn kiếm tiền hay đột ngột phải chia tay những người thương yêu.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment