Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ làm cho tiền được giá (*)

5 Tháng Bảy, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ làm cho tiền được giá (*)

? Điệp khúc “đồng tiền mất giá” luôn vang lên suốt chiều dài thời gian lịch sử. Vật giá leo thang, mọi chi dùng đều bị biến động, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống, sinh hoạt của người lao động.

? LƯƠNG: Đồng tiền bạn nhận ổn định, thi thoảng mới được tăng nhưng không đáng kể với nhu cầu cuộc sống, nhất là khu vực làm công ăn lương. Như vậy, lương bổng đã bị mất giá vì sự “ổn định” đấy!

? Khi lạm phát, bạn để tiền đâu mà không ảnh hưởng?
Vấn đề là: từ một số tiền lớn chỉ còn giá trị nhỏ thì mới gọi là mất giá.

? Trong khi ấy, chỉ trích ra từ 10-15 % thu nhập mà thôi, bạn có ngay một số tiền lớn đủ sức thay thế thu nhập trong thời gian dài, ít nhất cũng trong khoảng 10 năm. Chưa kể những lúc nhập viện vì rủi ro do tai nạn hay ốm đau bệnh tật, bạn cũng được hỗ trợ tài chính cho việc điều trị.

(*) “Chẳng thể có cách nào
Để tiền không mất giá
Nhưng BẢO HIỂM NHÂN THỌ
Tiền nhỏ lại thành to” ( Nguyễn Thanh An )

   ? Vậy, tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ có lo chi việc đồng tiền mất giá hở bạn?

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment