Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ MỘT KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM TỰ HOÀN TẤT ( ♤♤♤ )

4 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ MỘT KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM TỰ HOÀN TẤT ( ♤♤♤ )

? Cuộc sống vốn vô thường. Nay có, mai mất. Nào ai biết trước ngày sau.
Có gia đình, phải mất bao công khó. Tiếp tục vun đắp cho mái ấm ngày càng đủ đầy hơn, đảm bảo cho cuộc sống hôm nay và cả ngày mai nữa.

? Cần cù làm việc, nhưng cũng phải chắt chiu dành dụm, dần dần qua thời gian mới tích luỹ được tài sản to dần.
Ấy là nói đến hai chữ: tiết kiệm!

? Phòng bị xa hơn, nhỡ chẳng may biến cố bất ngờ không tạo ra thu nhập được nữa. Vẫn muốn của cải còn nguyên vẹn, tương lai con trẻ vẫn trọn vẹn ước mơ.
Chỉ khác cách thực hiện mà thôi: tài sản có trước, rồi tích luỹ dần dần qua một khoảng thời gian nhất định.

? Cách tiết kiệm “lạ thường” mà hiệu quả này, ấy chính là: BẢO HIỂM NHÂN THỌ!
Bởi “nó” là “một kế hoạch tiết kiệm tự hoàn tất nếu bạn không thể hoàn tất được bởi nguyên nhân của những rủi ro sức khỏe không biết trước”!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”