Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ MỘT CÁCH THỨC HIỆU QUẢ ĐỂ THỰC HIỆN TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP: “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”! ( ♤♤♤ )

30 Tháng Mười Hai, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ MỘT CÁCH THỨC HIỆU QUẢ ĐỂ THỰC HIỆN TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP: “LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH”! ( ♤♤♤ )

?   Chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ đến vào ngày mai.
        Khấn để tâm an là chính. Chứ vận rủi vào rồi thì chép miệng tự thán: âu cũng do “nghiệp chướng” mà ra!

?   Rủi vận vào thì tốn kém.
        Có người tự lo được những ngày nguy khốn khi tài sản sẵn có đủ sức trang trải mọi điều, đương nhiên cũng hao hụt đến xót lòng khi đó là bao công tích luỹ.
        Đa phần chẳng thể tự lo, khi xấp hoá đơn viện phí luôn tỷ lệ nghịch với tình hình tài chính của gia đình họ. Có nhiều người nước mắt phải tuôn, lòng đau như cắt khi đành lòng từ chối sự cứu chữa của chuyên môn ngành y chỉ vì…tiền đâu!!!
       
?   Hậu quả để lại thì bi thương vô cùng khi kẻ chẳng may ấy lại là người trụ cột.
       Cột gãy thì nhà tất yếu phải xiêu, phải đổ mà thôi!

?   BẢO HIỂM NHÂN THỌ là “chia sẻ với nhau giữa nhiều người may mắn đối với số ít gặp rủi ro”. Đó cũng là cách thức hiệu quả nhất thực hiện truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
        Niềm đau sẽ vơi. Nhiều người được cứu chữa. Trẻ con vẫn sẽ tiếp tục đến trường. Mái gia đình sẽ luôn đầm ấm dù bạn có đi xa…


GIÃ TỪ NĂM CŨ 2022! ❤???❤

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968 
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”