Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ CÁCH ĐỂ ĐẢM BẢO CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ HƠN TẤT CẢ ( ♤♤♤ )

23 Tháng Ba, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ CÁCH ĐỂ ĐẢM BẢO CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ HƠN TẤT CẢ ( ♤♤♤ )

? Bạn là nguồn gốc tạo ra của cải vật chất. Đương nhiên bạn phải có giá trị cao hơn tất cả.
Bằng sự cần cù siêng năng cày xới, bằng sự năng nổ chịu khó, bằng sự làm việc với công sức tối đa của trí tuệ…đã được đánh đổi cả một thời thanh xuân bạn có.
Toàn bộ công sức ấy đã mang thu nhập về và tạo ra tài sản mong đợi.

?‍♂️ Một mai sinh mạng này bị tổn thất, thu nhập bị gián đoạn một thời gian dài, thậm chí có khi vĩnh viễn thì sao?
Mọi của cải đã có e rằng không giữ được nữa, phải bán đi tất cả để cứu lấy sinh mạng là việc bắt buộc thực hiện.
Như vậy, con người có giá trị hơn tất cả. Tính mạng của con người là trên hết, là vốn quý nhất, giá trị nhất. Nó được xem là “vô giá”, quý báu vô cùng.
Phải trân quý cơ thể mình, sinh mạng mình. Ai ai cũng biết thế!

? Vậy hà cớ gì khi “ra đi”, con người không được quy sinh mạng “vô giá” này bằng một số tiền tương ứng đủ để những người ở lại tiếp tục cuộc sống của họ!
Một hợp đồng BẢO HIỂM NHÂN THỌ là cách để đảm bảo những điều đó!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”