Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ GIÚP GIẢM GÁNH NẶNG RỦI RO VỀ MẶT TÀI CHÍNH ( ♤♤♤♤ )

1 Tháng Tám, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ GIÚP GIẢM GÁNH NẶNG RỦI RO VỀ MẶT TÀI CHÍNH ( ♤♤♤♤ )

? Những rủi ro luôn đồng hành trong cuộc sống này.
Một thương tật lớn, một căn bệnh hiểm nghèo, đẩy bạn nằm dài trên giường bệnh. Lâu ngày bào mòn tài sản tạo dựng, thậm chí có thể khiến bạn trở nên khánh kiệt.

? Thu nhập của bạn, sau khi trang trải mọi chi phí cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình, một phần bạn dành ra gửi tiết kiệm, phần lớn lại đem kinh doanh mong lợi nhuận lớn để tài sản tăng nhanh.
Một cách phân chia để sử dụng thu nhập khá hợp lý.
Tuy nhiên!…

? Rủi ro thì không thể “quản lý” được, không tránh né được và cũng chẳng loại bỏ được. Chỉ có thể “chuyển giao” (về mặt tài chính) để giảm bớt gánh nặng do rủi ro để lại thôi.
Cũng giống như tiêm vaccine vậy. Khi tiêm cũng không tránh được nhiễm vi rút mà là để giảm nhẹ hậu quả bệnh dịch.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ là đơn vị duy nhất chấp nhận sự “chuyển giao rủi ro” ấy. Nó như một cái rổ nhỏ (chỉ cần dành ra khoảng 10-15% thu nhập hàng tháng), nhưng lại giúp bạn chu toàn kế hoạch tài chính trong mọi tình huống, giúp bạn chống mất thu nhập và giữ được tài sản bao năm tích cóp.

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”