Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CŨNG ĐƯỢC XEM LÀ MỘT KÊNH ỦY THÁC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ ( ♤♤♤♤ )

10 Tháng Năm, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CŨNG ĐƯỢC XEM LÀ MỘT KÊNH ỦY THÁC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ ( ♤♤♤♤ )

????‍♂️ Việc uỷ thác có một nhược điểm lớn là nguồn tiền dễ bị thất thoát, bởi không có gì là đảm bảo 100% sinh lời.
Chưa kể, uỷ thác chỉ liên quan đến tài sản đầu tư, còn sức khoẻ và sinh mạng của chủ đầu tư thì phó mặc cho trời.

????   Để giảm thiểu rủi ro, tăng hiệu quả đầu tư, thông thường doanh nghiệp thường nhờ tới các nhà quản lý chuyên nghiệp.
        Tuy nhiên, pháp luật VN còn xuất hiện nhiều kẽ hở trong quản lý hoạt động đầu tư uỷ thác.
        Chỉ duy nhất trên thị trường chứng khoán, khái niệm uỷ thác đầu tư mới được quản lý và kiểm soát khá chặt chẽ.

????   BẢO HIỂM NHÂN THỌ cũng được xem là một kênh uỷ thác đầu tư hiệu quả, bên cạnh đó còn bảo vệ được tài chính cho chủ đầu tư khi sức khoẻ và cơ thể có vấn đề bất ổn.
        Bảo vệ cả lúc tóc bạc chân run về nhà an dưỡng.
        Vẫn tiếp tục chăm sóc được tài chính cho gia đình, khi người ấy đột ngột phải chia tay cõi đời.

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”