Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ-Chuyển giao rủi ro về mặt tài chính

25 Tháng Tư, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ-Chuyển giao rủi ro về mặt tài chính

? Thường nghe: “Tai bay vạ gió”, “Hoạ vô đơn chí”, “Tai ương bất chợt”…
• Vì nỗi: RỦI RO ập đến bất ngờ không biết trước, không từ bất cứ một ai, và luôn song hành với cuộc sống trên thế gian này.

?‍♂️ Con người dù cố gắng đến đâu, tìm cách NÉ TRÁNH, tìm cách KIỂM SOÁT để hạn chế rủi ro bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng cũng chưa tìm ra giải pháp nào hoàn hảo cả. Rồi, chép miệng thở dài, đầu hàng số phận: “TRỜI KÊU AI NẤY DẠ”!

?‍♂️ Vậy:
¥ Chữ HIẾU đã trả chưa? TRÁCH NHIỆM với người thân đã chu toàn chưa? Nhỡ trở thành GÁNH NẶNG cho gia đình thì thế nào?…
$ Không loại được tai ương bất chợt dẫn đến tổn hại sức khoẻ và tính mạng, nhưng có thể CHUYỂN GIAO RỦI RO VỀ MẶT TÀI CHÍNH là điều nên làm và PHẢI LÀM, bạn sẽ giải toả được những lo lắng nêu trên.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ là giải pháp ưu việt giúp bạn “chuyển giao rủi ro” đấy!

( Một bài viết lại )

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

# Từ 24/09/2005 #

Write a comment