Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO PHÉP TẠO RA GIÁ TRỊ TÀI SẢN MONG MUỐN NGAY TỨC THÌ ( ♤♤♤ )

3 Tháng Một, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHO PHÉP TẠO RA GIÁ TRỊ TÀI SẢN MONG MUỐN NGAY TỨC THÌ ( ♤♤♤ )

? Đầu tư kinh doanh phải thăng trầm đầy rủi may và cũng cần thời gian mà có thành tựu.
? Trừ phi, bạn may mắn bất ngờ: Trúng vé số! Thừa kế tài sản!…

? Nhà cao tầng bắt đầu xây lên từ móng. Theo thời gian cứ xây dần, xây dần mới tạo nên hình dáng lộng lẫy, uy nghi.
Tương tự, tài sản bạn đang và sẽ có cũng được tích luỹ dần dần, lâu dài theo thời gian làm việc cần cù, chắt chiu mà sinh ra.

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ cũng thế, nhưng theo một quy trình ngược:
“Tài sản” bạn sẽ có tức thì ngay khi hợp đồng được chấp nhận. Và, bạn chỉ việc thực hiện nghĩa vụ góp dần một số tiền nhỏ trong một thời gian nhất định.
Thậm chí bạn có cả tỷ bạc ngay lúc còn sống đấy!

? Suy rộng, “BẢO HIỂM NHÂN THỌ là công cụ tài chính duy nhất cho phép tạo ra giá trị tài sản mong muốn ngay tức thời và sau đó bạn góp dần vào nếu bạn còn khỏe mạnh”!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”