Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ CẦN KHÁCH HÀNG TRUNG THỰC KÊ KHAI THÔNG TIN

21 Tháng Chín, 2023 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ CẦN KHÁCH HÀNG TRUNG THỰC KÊ KHAI THÔNG TIN

❤️ Công ty bảo hiểm cam kết sẽ giải quyết đầy đủ quyền lợi đã được ghi nhận trong bộ hợp đồng. Phần khách hàng cũng phải cam kết kê khai trung thực.
Nếu bạn dấu diếm hoặc khai man, sẽ dẫn đến thẩm định sai và thiệt thòi cho công ty nếu không phát hiện.
Đồng thời, sẽ là không công bằng với những khách hàng chân chính khác.

✍️ Bởi, BẢO HIỂM NHÂN THỌ là một hợp đồng với các điều khoản soạn sẵn đã được Bộ Tài Chính phê duyệt trên cơ sở bảo vệ quyền lợi cho bên tham gia bảo hiểm.
Khi tham gia, bạn sẽ phải làm một bộ HỒ SƠ YÊU CẦU BẢO HIỂM sau khi đã tìm hiểu và được tư vấn kỹ càng.
Trong hồ sơ ấy, phần kê khai các thông tin theo yêu cầu, đặc biệt với chi tiết về sức khoẻ là hết sức quan trọng. Công ty sẽ thẩm định xem có phù hợp với tiêu chuẩn bảo hiểm để chấp nhận hay không.

???? Nếu đã kê khai chính xác trung thực, khi công ty ra quyết định chấp nhận bảo hiểm thì bạn có thể “ăn ngon ngủ yên” với những quyền lợi mình sẽ được bảo vệ.
Bạn chỉ còn mỗi nghĩa vụ đóng phí đều đặn và kỷ luật mà thôi ( cũng nhớ đừng vi phạm các điều khoản loại trừ có ghi rõ trong hợp đồng nhé! ).

???? Ngược lại, nếu kê khai không trung thực thông tin thì chính mình đã lừa bảo hiểm chứ không phải ngược lại, bạn nhé!

       ( ♤♤♤♤ )

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”