Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ bảo vệ cả bạn và cả tiền vốn (*)

4 Tháng Năm, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ bảo vệ cả bạn và cả tiền vốn (*)

Ra khỏi khung trời giảng đường, bôn ba kiếm sống.

Phải lựa chọn cách mưu sinh:

 ? Làm thuê: kiếm cơm ngày hai bữa, chẳng phải lo lắng lỗ lời. Nhưng may ra thì đủ ăn, hiếm người tài thu nhập cao dư dã, bấp bênh khi lệ thuộc vào cảm xúc và lợi nhuận làm ăn của chủ.

 ? Ai cũng muốn tự chủ cuộc sống của mình. Vậy là bước ra kinh doanh! 
    Khởi sự phải có vốn, thậm chí cần vốn lớn tuỳ theo quy mô làm ăn. 

 ? Thế là đi vay mượn, thậm chí thế chấp ngay mái ấm che nắng che mưa. 
    Thuận lợi: Phất to, nhanh giàu.
    Rủi ro thất bại: Cơ nghiệp tiêu tan, tài sản mất trắng, gia đình tan nát, tương lai bất định...

? BẢO HIỂM NHÂN THỌ: một giải pháp hiện đại thông minh, chẳng những bảo vệ tài chính cho gia đình mà còn giữ được tài sản đã cầm cố của bạn!

(*) thầy Nguyễn Thanh An

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

1 Comment
Write a comment