Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM NHÂN THỌ-BẢO VỆ ĐẦU TƯ

1 Tháng Tám, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM NHÂN THỌ-BẢO VỆ ĐẦU TƯ

❤❤ Tác giả: Nguyễn Thanh An ❤❤

? Có người đã từng ví rằng, mỗi chúng ta là một con ngỗng đẻ ra những quả trứng vàng.
Vậy ta nên quan tâm bảo vệ cho ngỗng hay trứng?

? Còn người là còn của.
Vì thế, ngỗng mà khỏe thì trứng sẽ tiếp tục có. Ngược lại, ngỗng ốm đau thì lấy đâu ra trứng nữa!

? Nhưng trong thực tế, khá nhiều người từ chối tư vấn viên bảo hiểm rằng họ để tiền đầu tư vào ngân hàng, vàng bạc, nhà đất, cổ phiếu, ngoại tệ… chứ không tham gia BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Còn bạn, điều gì sẽ quan trọng hơn? Tài sản đầu tư hay nhà đầu tư? Có thể bạn bảo cả hai.

? Nguyên tắc số 1 trong đầu tư tài chính là bảo vệ nhà đầu tư.
BẢO HIỂM NHÂN THỌ bảo vệ thu nhập và sức khỏe của bạn chính là bảo vệ tài sản đầu tư bởi nếu bạn bị giảm hoặc bị mất thu nhập thì lấy gì mà đầu tư?

❤❤ Tác giả: Nguyễn Thanh An ❤❤

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946612968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

36 Comments
Write a comment