Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm Nhân Thọ-Ngân hàng an toàn

16 Tháng Năm, 2021 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm Nhân Thọ-Ngân hàng an toàn

❤❤  Tác giả: Nguyễn Thanh An  ❤❤

?   Ai cũng thích mình có tiền để gửi vào ngân hàng. Tuy nhiên, có nên gửi tất cả tiền vào ngân hàng không?
        Tiền gửi ở ngân hàng sẽ bị những cám dỗ chi tiêu không có kế hoạch kích động. Hơn nữa, toàn bộ tiền tiết kiệm có khả năng sẽ phải chi dùng để chăm sóc sức khỏe cho bạn và người thân.

?   Vậy có cách nào tối ưu hơn?, Kỷ luật hơn?, Đúng mục đích?, Tránh được cám dỗ chi tiêu? 
       Cách nào để kể cả ốm đau, bệnh tật cũng không làm hao hụt đi số tiền đã có?

?   Cách nào mà thậm chí trong trường hợp bạn không thể làm gì để tạo ra thu nhập được nữa thì số tiền bạn cần cũng đã có đủ rồi?
        Câu trả lời: BẢO HIỂM NHÂN THỌ.

?   Theo tôi, tiền để chi tiêu hàng ngày và thực hiện các kế hoạch ngắn hạn thì bạn nên gửi ngân hàng.
        Còn tiền dự phòng chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tật nặng, tiền cho con sau này học đại học, tiền để an hưởng tuổi già và nhất là dự phòng thay thế thu nhập…thì cần phải gửi vào BẢO HIỂM NHÂN THỌ bởi đó là NGÂN HÀNG AN TOÀN.

❤❤  Tác giả: Nguyễn Thanh An  ❤❤

Nguyễn Trí Hùng  ☎️  0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment