Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

Bảo Hiểm là chia sẻ và giúp bạn bảo vệ tài chính

22 Tháng Bảy, 2020 Trí Hùng & Bảo Hiểm
Bảo Hiểm là chia sẻ và giúp bạn bảo vệ tài chính

? Ngân hàng những năm đầu du nhập VN đã mấy ai tin mà mang tiền vào gửi. Bởi người dân ngày ấy có tập quán khu khú thích tự giữ lấy tiền để trong nhà mình hơn.
Bất cập xảy ra khi nhà cháy, trộm rình.
Thấy những người “làm cho tây” gửi vào ngân hàng có thêm tiền lãi và an toàn vốn, người dân dần dần mới thay đổi được suy nghĩ bảo thủ của mình.

? Dù tồn tại và phát triển hơn 400 năm, thế giới văn minh với nền dân trí và kinh tế phát triển, đã có hơn 90% dân số tham gia vào BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Hơn 20 năm qua, công cụ tài chính ưu việt này cũng đã đến VN.

? Vậy mà đến nay chỉ mới hơn 8% tiếp cận! Vì cứ a dua theo những thông tin không chính thống rồi bảo thủ.
Cái tốt vào tâm thức con người chậm hơn cái xấu nhỉ!

? Hãy hiểu, BẢO HIỂM NHÂN THỌ: Giúp bạn “cơ cấu lại cách cất tiền có lợi nhất”.
Chia sẻ và bảo vệ tài chính khi mọi rủi ro ập đến bất ngờ. Bảo vệ ước mơ tương lai cho con trẻ và an nhàn khi tuổi hưu trí đón chào bạn.
“Nó” có LUẬT và NGÀY TRUYỀN THỐNG (18/12) tôn vinh đấy, bạn ạ!

Nguyễn Trí Hùng ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”

Write a comment