Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Nguyễn Trí Hùng
Người Chia Sẻ Câu Chuyện BHNT

Blog Post

BẢO HIỂM CÓ LỪA ĐẢO KHÔNG? ( ♤♤♤ )

20 Tháng Chín, 2022 Trí Hùng & Bảo Hiểm
BẢO HIỂM CÓ LỪA ĐẢO KHÔNG? ( ♤♤♤ )

?   Khi nghe đến BẢO HIỂM NHÂN THỌ, một công cụ bảo vệ tài chính tuyệt vời đã có trên thế giới hơn 400 năm nay, bạn từ chối chẳng chút ngại ngần.
        Bạn không tin, vì sợ…bị “lừa đảo”!?!?!?

?‍♂️   Thông tin chính thống sao bạn không chịu tìm hiểu, không xem, không nghe?
        Thời đại công nghệ, bạn muốn tìm hiểu mọi thông tin đã quá dễ dàng. Những trang web của các cơ quan chức năng, những thông tin công khai từ các công ty bảo hiểm sao không vào đấy mà tìm?
       
☝   Này nhé: Chính phủ ra quyết định chọn ngày truyền thống để tôn vinh ngành bảo hiểm (18/12).
         Hầu hết các ngân hàng đều liên kết, bệnh viện, công an cũng thế.
         Đại học kinh tế quốc dân đều có khoa đào tạo bảo hiểm…
         “Lừa đảo” mà được trân trọng và liên kết như thế ư?

?   “Nếu bạn vẫn sợ bị bảo hiểm lừa, hãy đến gặp những người đã được nhận tiền bồi thường, để nghe họ nói xem BẢO HIỂM NHÂN THỌ có lừa họ không?” nhé!

Nguyễn Trí Hùng  ☎️ 0946.612.968
“NGƯỜI CHIA SẺ CÂU CHUYỆN BẢO HIỂM NHÂN THỌ”